Copyright information

Artikel 1 - Privacyverklaring

Het is niet toegestaan om in het openbaar enige mededeling te doen met betrekking tot deze fotoshoot. Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst. Noch  fotograaf, noch het model, noch de visagiste, noch de ouder(s)/voogd zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze overeenkomst in directe samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten.

Artikel 2 - Algemeen

  • Er zal door het model geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien de fotosessie door technische defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden.
  • Indien de foto’s mislukt blijken te zijn toont de fotograaf middels kleine foto’s in een pdf of word bestand aan dat dit ook echt het geval is.
  • Middels overleg tussen model en fotograaf wordt er een evt. oplossing besproken.

Artikel 3 - Recht van afbeelding

Het model geeft expliciet toestemming aan de fotograaf om een zelf te bepalen selectie door de fotograaf van de opnames op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities (solo of in groep), op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch de fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het net worden geplaatst. Fotograaf zal in overleg met model, foto's op internet plaatsen, 18+ shoots zijn uitgesloten van enigerlei vorm van social media. Behalve als het model hier expliciet, via (digitaal) schrift toestemming voor geeft. De foto's uit deze fotoshoots mogen ten alle tijde gebruikt worden voor publicatie op website of fora tbv de fotograaf, model of visagist.

Artikel 4 - Auteursrecht

Het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie mits vermelding © Smile & Style Photography by Andy Tielemans. Alleen de fotograaf heeft het auteurs- en publicatierecht. Het publiceren van een promotionele foto op een website van een modellenbureau geeft dit bureau niet automatisch de rechten op de foto’s. Het model en evt. het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegelaten. Het model heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Artikel 5 - Publicatierecht

  • Zowel de fotograaf, visagiste als het model hebben het recht de foto’s te publiceren voor promotionele doeleinden met vermelding van het model, visagiste en fotograaf, wel bekend als: © Smile & Style Photography by Andy Tielemans. Partijen verbinden zich ertoe bij iedere publicatie de fotograaf, model en visagist te verwittigen. Het is voor alle partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst. Het is de fotograaf toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers, enz. Het is niet toegestaan dat het model en/of fotograaf de gemaakte foto’s plaatst op websites met pornografische of onwettelijke inhoud.
  • Model, visagiste en/of fotograaf, publiceren geen enkele vorm van beeld, waarbij de wederpartij schade berokkend kan worden, in enigerlei vorm.